Den Blå Engel

Den Blå Engel er et anerkendt tysk miljømærke.

Ved køb af produkter med mærket Den Blå Engel, får du en garanti for, at produktet opfylder en række betingelser de tyske miljømyndigheder, miljø- og forbrugerorganisationer samt andre relevante eksperter har fastsat med udgangspunkt i en ’vugge-til-grav-vurdering’.
Den blå engel er et miljømærke