Blomsten

Blomsten er det europæiske miljømærke, hvor Svanen er det nordiske. Begge er officielt anerkendt af de danske myndigheder og er underlagt uvildig kontrol.
Forskellige miljømærker findes på en lang række produkter. Det gælder dagligvarer som køkkenruller og rengøringsmidler, og det gælder såkaldt langtidsholdbare forbrugsgoder som møbler og computere. Serviceydelser og andet som fx hoteller og vaskehaller kan også miljømærkes. Blomsten og Svanen anvendes ikke på fødevarer, drikkevarer og medicin.

Når et produkt bærer Blomsten eller Svanen, har det været igennem en grundig vurdering af, hvordan den påvirker miljøet fra den produceres til den smides ud som affald. Kvalitet og sundhedspåvirkning har også været under lup.
Blomstermærket blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med i ordningen fra starten.www.ecolabel.dk